FAQ - Usein kysyttyä

FAQ - Usein kysyttyä

Miten covid-19 eli korona vaikuttaa opetukseen?

Sisustusakatemia seuraa jatkuvasti koronatilannetta ja sen vaikutuksia opintoihin. Noudatamme annettua opetusaikataulua, joka tarvittaessa elää, mikäli terveys- tai viranomaisohjeistukset 2. asteen oppilaitosten lähiopetuksen osalta muuttuu, joko valtakunnallisesti tai paikkakuntaisesti.

Vuonna 2020 ja 2021 olemme pitäneet luentoja myös ZOOM-ohjelmiston kautta ja kokemukset siitä ovat olleet sekä opiskelijoiden että luennoitsijoiden mielestä erittäin positiivisia. Tarpeen tullen siirrämme luentoja myös tulevaisuudessa “verkkoon” ja saatte siitä huolimatta opinto-ohjelmaan kuuluvan sisällön täysimääräisenä, mahdollisesti hieman eri järjestyksessä. Toivomme tietysti, ettei näitä varontoimenpiteitä jouduta käyttämään ja suosittelemme käsihygienian lisäksi kasvomaskien käyttöä luokassa ja että luokkaan tullaan vain terveenä.

Valmistuuko koulutuksesta sisustussuunnittelijaksi?

Koulutuksemme antaa valmiudet toimia sisustusalan tehtävissä. Sisustussuunnittelijan nimike ei ole suojattu, joten sitä saa käyttää vapaasti. Sisustussuunnittelukoulutuksemme on kattava ja tasokas koulutus, jossa keskitytään yksityistilojen suunnitteluun. 

Olemme yksityinen ja koko Suomen kattava kouluttaja ja koulutuksistamme valmistuu vuodessa noin 250 oppilasta. Koulutuksemme on maksullinen ja kaikille avoin. Kiinnostus sisustusalaa kohtaan sekä omatoimisuus on suotavaa – erityisiä pääsyvaatimuksia ei ole.

Saako sisustuskoulutuksesta sisustussuunnittelijan tutkintonimikettä?

Koulutus on ns. aikuisopiskelua ja voit opiskella työsi ohessa. Tutkintoon johtavat opiskelut ovat opetushallituksen hyväksymiä ja huomattavasti pidempiä koulutuksia.

Kuuluuko sisustussuunnittelukoulutuksenne opintotuen ja opintovapaan yms. tuen piiriin?

Opintotuesta ja opintovapaasta sekä esim. aikuiskoulutustuesta kannattaa kysyä sitä myöntävältä taholta.

Saako opinnoista opintoviikkoja tai opintopisteitä?

Opintopisteitä tai opintoviikkoja kartuttavat koulutukset ovat yleensä tutkintoon johtavia, opetushallituksen hyväksymiä ja huomattavasti pidempiä koulutuksia. Laajasta sisustussuunnittelukoulutuksesta ei kerry opintoviikkoja tai opintopisteitä.

On huomattava, että opintopisteet eivät kerro oppimisen tasosta. Yhden opintopisteen suoritus vastaa 27 tunnin työpanosta, mutta vaatimustaso ko. työpanoksessa saattaa vaihdella suurestikin. Opintopisteet mittaavat siis opiskelijan työn määrää, mutta eivät sen laatua. Myös varsinainen työmäärän mitoitus voi vaihdella eri kouluissa ja jopa niiden sisällä. Näet koulutuksemme laajuuden opetustunteina, itseopiskeluajan määrä riippuu oppijasta itsestään.

Miten korvaan menetetyn luentopäivän?

Saat luentomateriaalin kaikista luentokerroista ja jos haluat, voit korvata menetetyn luennon toisen ryhmän tai kaupungin luentokerralla. Emme hyvitä erikseen menetettyjä luentokertoja.

Jos haluan keskeyttää koulutuksen, hyvitetäänkö se minulle?

Myöhemmin kuin 21 päivää ennen koulutuksen alkua tulleista peruutuksista veloitetaan 50 % kokonaishinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta eikä osallistuja saavu koulutukseen tai keskeyttää sen, veloitetaan koko maksu. Peruutus on toimitettava kirjallisena koulutusjohtaja Heidi Lindholmille (heidi.lindholm@sisustusakatemia.fi).

Saako sisustuskoulutuksesta todistuksen?

Koulutuksesta saa todistuksen ja projektityöstä erillisen kirjallisen arvioinnin.

Miten oppilaat ovat työllistyneet koulutuksen jälkeen?

Sisustusakatemian koulutuksilla on laadukas maine sisustusalalla. Alan yrityksiltä tulee säännöllisesti työtarjouksia valmistuville oppilaillemme ja oppilaat pääsevät koulutuksen aikana harjoittelemaan oikeilla suunnitteluprojekteilla.

Sisustusakatemiasta valmistuvat suunnittelijat saavat uutta näkemystä alaan sekä rohkeutta toteuttaa unelmiaan – olet jo varmasti törmännytkin Sisustusakatemiasta valmistuviin alan yrittäjiin! Koulutuksessamme on myös paljon oppilaita, jotka opiskelevat sisustamista omaksi iloksi.

Miten Verkko-Sisustusakatemian koulutus eroaa perinteisestä Sisustusakatemian koulutuksesta?

Verkko-Sisustusakatemian koulutus on sisällöltään sama kuin lähiopetuspainotteinen Sisustusakatemian sisustussuunnittelukoulutus. Myös Verkko-Sisustusakatemissa opiskelu tapahtuu aikataulun mukaisesti. Vaikka Verkko-SISAK on etäopiskelupainotteinen, luennot ovat vuorovaikutteisia ja etäluennoillakin on keskustelua, johon saa halutessaan osallistua. Luennot nauhoitetaan, eli mikäli et pääse osallistumaan opetukseen, saat luennon nauhoitteena.

Miksi Verkko-Sisustusakatemian sisustussuunnittelukoulutus kestää n. 1,5 vuotta ja lähiopetuspainotteisten ryhmien vuoden?

Verkko-Sisustusakatemiassa opetus jaksotetaan pidemmälle ajalle, koska otamme opinnoissa huomioon mm. koko Suomen koululaisten loma-ajat, laajuudeltaan verkko- ja lähiopetus ovat samat. Käytännössä tämä tarkoittaa esim. talvilomien osalta sitä, että opetustaukoa on viikot 8-10,  jotta meidänkin oppilaamme voivat lomailla perheidensä kanssa eikä luentoja tai etätöitä jää rästiin sen vuoksi. Näille viikoille on kuitenkin järjestetty tehtävää, joten halutessaan luentotaukoajan voi hyödyntää itsenäisesti opiskellen ja esim. etätyötehtäviä tehden.

Verkko-Sisustusakatemia on ollut myös yrittäjien ja vuorotyössä käyvien suosiossa ja heiltä on tullut kiitosta riittävän pitkistä väleistä esim. etätyötehtävien palauttamisten suhteen. Myös ulkomailla opiskelevien on mahdollista opiskella suurestakin aikaerosta huolimatta, kun opiskelutahti ei ole yhtä tiivis kuin lähiopetuspainotteisessa Sisustusakatemiassa. Näin opiskelu ei kuormita liikaa muuta elämää ja SISAK-opiskelusta saa kaiken mahdollisen irti.

Katso oppilaiden tarinoita KOKEMUKSIA-sivulta.